Maak Online een
afspraak

Hoek 15-17 - 2310 Rijkevorsel
03 314 99 88

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Wat als ik medicatievoorschriften nodig heb?

  Ik heb geen medicatievoorschriften meer.

  Vraag op tijd uw afspraak voor medicatievoorschriften. Voorschriften voor medicatie, kine, logopedie, … worden enkel afgeleverd tijdens de raadpleging of op huisbezoek.

 • Wat als ik een medisch attest nodig heb?

  Zowel volgens de richtlijnen van het RIZIV als volgens de Orde der artsen, mag er geen medisch attest worden afgeleverd zonder voorafgaand medisch onderzoek. Daarom vragen we om op raadpleging te komen als je een medisch attest nodig hebt.

  Goede afspraken maken goede vrienden, daarom toch even je aandacht: Wij mogen enkel attesten afleveren die stroken met de waarheid. Zowel het vragen als het afleveren van een vals attest is strafbaar (art.196-197-213-214 van het Strafwetboek).

 • Wat is een Globaal Medisch Dossier (GMD)?

  Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier.

  Waarom een “globaal medisch dossier?”

  Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren. Dankzij dit GMD wordt communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

  Wat gebeurt er concreet?

  U beslist vrij of u een GMD wenst. Omdat wij streven naar een optimale gezondheidszorg wensen wij echter enkel de zorg voor patiënten met een GMD op ons te nemen.

  De kost voor het GMD wordt tijdens de eerste consultatie van het jaar geregeld via derde betaler.

  Vanaf het ogenblik dat uw GMD in orde is geniet u vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

 • Wat te doen bij een volgeboekte online agenda?

  Ik ben ziek en alles is volgeboekt voor vandaag in de online agenda.

  Je belt best even naar de praktijk. Wij voorzien steeds enkele plaatsen in de agenda voor dringende gevallen.

  Niet dringende zaken zoals jaarlijkse check up, uitstrijkje, wratjes bevriezen, geneesmiddelenvoorschrift, … worden best een week vooraf gepland.

 • Wat is een Haio?

  Een huisarts-in-opleiding is reeds afgestudeerd aan de universiteit en als arts gediplomeerd. Gedurende 2 jaar moet de haio zich specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Dit doet hij in een erkende opleidingspraktijk. De haio ziet zelf patiënten. Echter alles wat de haio doet bespreekt hij met de praktijkopleider, uw huisarts. Dagelijks is er overleg en brengt de haio verslag uit over zijn werkzaamheden. Zo blijft uw huisarts dus altijd op de hoogte van alles wat er voor uw gezondheid gebeurt. Als u dat wenst kan u altijd bij uw eigen huisarts terecht.

 • Voor wat kan je allemaal terecht bij de huisarts?

  Ons takenpakket

  Je huisarts…

  • Weet raad bij al je gezondheidsproblemen.
  • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten.
  • Onderzoekt, wanneer nodig, je hele lichaam.
  • Schrijft de noodzakelijke medicatie voor.
  • Verwijst tijdig door naar de geneesheer specialist en volgt de verslagen hiervan op.
  • Begeleidt je zwangerschap vanaf het prille begin.
  • Is bekwaam in zuigelingenraadpleging.
  • Onderzoekt en behandelt uw zieke baby en kind.
  • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties.
  • Doet op het juiste ogenblik een uitstrijkje en een borstonderzoek.
  • Adviseert de juiste pilkeuze.
  • Doet aan preventie.
  • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg.
  • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze indien nodig.
  • Bevriest wratten, verwijdert parelwratjes of een oorstop.
  • Neemt een ECG af.
  • Steunt steeds, ook in je laatste levensfase en maakt euthanasie bespreekbaar.
  • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist, kinesist, sociale diensten, psycholoog,…
  • Registreert alle gegevens in een overzichtelijk dossier.
  • Schoolt zich regelmatig bij.
  • Werkt mee aan de opleiding van studenten en jonge huisartsen.
 • Heb ik vrije keuze van arts in de groepspraktijk?

  Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met uw voorkeur.

  Indien de arts van uw keuze echter niet (meer) beschikbaar is, of in geval van urgentie, zal je voorgesteld worden een collega van de groepspraktijk te raadplegen. Er is immers één gemeenschappelijk medisch dossier dat door alle artsen van de praktijk kan geraadpleegd worden.

 • Welke tarieven worden er gehanteerd?

  De artsen van Villa Medica zijn niet-geconventioneerd en bepalen dus vrij de hoogte van hun erelonen mits rekening te houden met de deontologische regels.

 • Wat te doen bij klachten?

  Ontevreden?

  Hebt u een vervelende ervaring gehad in onze praktijk?

  Blijf er niet mee zitten, neem aub contact op met iemand van de praktijk.

  Waar mogelijk wordt er naar een oplossing gezocht.

 • Waar kan ik parkeren?

  U kan parkeren op de verschillende parkings in de omgeving (Vinkenpad, Hoek, Oostmalsesteenweg, ...).

  LET OP: parkeerschijf is verplicht!

 • Wat is "geïnformeerde toestemming" ?


  De vooruitgang in het elektronisch medisch dossier (uw dossier in onze computer) staat niet stil…

  In de toekomst zal er ook meer en meer uitwisseling van medische gegevens gebeuren vanuit uw dossier naar andere hulpverleners (bv wachtdokter, spoeddienst, apotheker,…). Deze gegevens zijn dan enkel toegankelijk voor hulpverleners die op dat moment te maken hebben met uw gezondheidstoestand. Het betreft enkel gegevens over chronische medicatie en uw medische voorgeschiedenis.

  We zijn van mening dat dit belangrijk is en uw gezondheid zeker ten goede komt.

  Als u dit niet wenst, gelieve ons dit te melden.