Maak Online een
afspraak

Hoek 15-17 - 2310 Rijkevorsel
03 314 99 88

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Hoe maak ik een afspraak?

  Online via de website (24u op 24u).

  BELANGRIJK:

  - Niet alle vrije plaatsen zijn zichtbaar op de online agenda. Voor dringende medische hulp maken we steeds een plaatsje vrij. Bel ons als nodig.

  NUTTIGE TIPS:

  - Een afspraak duurt 15 minuten.

  - Boek per patiënt één afspraak. Zo hebben we de mogelijkheid om aan elke patiënt de nodige aandacht te besteden zonder in tijdsnood te komen.

  - Bel naar het secretariaat wanneer :

  - je denkt meer tijd nodig te hebben voor een afspraak.

  bv verzekeringsonderzoek, preoperatief onderzoek, gesprek,…

  - je geen bevestiging gekregen hebt van je afspraak.

  - de afspraken volgeboekt zijn en je toch dringend een arts nodig hebt.

  Telefonisch tussen 8u en 15u.

  - Tussen 8u en 15u is er steeds een secretaresse aanwezig die u kan verder helpen. Zij is bereikbaar op het nummer 03/314.99.88.

  Tussen 15u en 18u zijn we enkel bereikbaar voor dringende gevallen.

  - Op nummer 03/314.99.88.

  - Je krijgt het antwoordapparaat te horen. Wil je de arts spreken, druk dan op 1.

  - Dit is enkel voor DRINGENDE AFSPRAKEN.

  bv een ziek kind, je wordt plots ziek of onwel, een ongeval,…

  - Niet dringende zaken kunnen online of via de vaste lijn( tussen 8u en 12u) geregeld worden.

  - Kom je bv voor chronische medicatie, papieren,… boek dan tijdig. Zo mogelijk: liefst een week op voorhand.

 • Hoe zit het met de wachtdienst?

  Wanneer gaat de wachtdienst in?

  In de week (van 18 u tot 8u) en in het weekend (van vrijdag 18u tot maandag 8u) kan u terecht op de huisartsenwachtpost regio Turnhout te campus Blairon. (www.wachtpost.be)

  Tijdens de wachtdienst kan je de wachtdokter steeds bereiken op het nummer 014/410 410.

 • Hoe vraag ik een huisbezoek aan?

  Ik wens een huisbezoek.

  Kom zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging.

  Huisbezoeken zijn gereserveerd voor mensen die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen.

  De praktijk van de arts biedt meer mogelijkheden voor grondig onderzoek en behandeling. Het volledige medisch dossier is daar ter beschikking.

  Wens je toch een huisbezoek, vraag het dan aan vóór 10 u in de voormiddag. Indien u later belt kan het huisbezoek mogelijks niet meer dezelfde dag plaatsvinden. Dringende zaken zijn hierop een uitzondering en krijgen altijd voorrang.

  Wilt u de dokter zien op een bepaald tijdstip, boek dan een raadpleging in de praktijk. Voor een huisbezoek kan er NOOIT een vast tijdstip afgesproken worden.

 • Wat als ik medicatievoorschriften nodig heb?

  Ik heb geen medicatievoorschriften meer.

  Vraag op tijd uw afspraak voor medicatievoorschriften. Voorschriften voor medicatie, kine, logopedie, … worden enkel afgeleverd tijdens de raadpleging.

 • Wat doe ik bij dringende gevallen?

  Je belt best even naar de praktijk. Wij voorzien steeds enkele plaatsen in de agenda voor dringende gevallen.

 • Wat als ik een medisch attest nodig heb?

  Zowel volgens de richtlijnen van het RIZIV als volgens de Orde der artsen, mag er geen medisch attest worden afgeleverd zonder voorafgaand medisch onderzoek. Daarom vragen we om op raadpleging te komen als je een medisch attest nodig hebt.

  Goede afspraken maken goede vrienden, daarom toch even je aandacht: Wij mogen enkel attesten afleveren die stroken met de waarheid. Zowel het vragen als het afleveren van een vals attest is strafbaar (art.196-197-213-214 van het Strafwetboek).

 • Hoe verneem ik de uitslag van een onderzoek?

  Voor de uitslag van een onderzoek komt u steeds langs in de praktijk zodat dit rustig kan besproken worden.


 • Kan ik telefonisch advies vragen aan de arts?

  Voor resultaten, uitgebreide adviezen en gesprekken kom je best op raadpleging.

  Voor korte vragen kan je tussen 8u en 15u steeds terecht bij de secretaresse. Als nodig laat ze een arts terugbellen. Zo hoef je je medepatiënten niet te storen tijdens de consultatie.

  Om dit alles vlot te laten verlopen, vragen we in ieders belang:

  • beperk telefoneren zoveel mogelijk
  • telefoneer zo kort mogelijk
  • bespreek resultaten op de raadpleging


 • Wat is een Globaal Medisch Dossier (GMD)?

  Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier.

  Waarom een “globaal medisch dossier?”

  Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren. Dankzij dit GMD wordt communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

  Wat gebeurt er concreet?

  U beslist vrij of u een GMD wenst. Omdat wij streven naar een optimale gezondheidszorg wensen wij echter enkel de zorg voor patiënten met een GMD op ons te nemen.

  De kost voor het GMD wordt tijdens de eerste consultatie van het jaar geregeld via derde betaler.

  Vanaf het ogenblik dat uw GMD in orde is geniet u vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.

 • Wat te doen bij een volgeboekte online agenda?

  Ik ben ziek en alles is volgeboekt voor vandaag in de online agenda.

  Je belt best even naar de praktijk. Wij voorzien steeds enkele plaatsen in de agenda voor dringende gevallen.

  Niet dringende zaken zoals jaarlijkse check up, uitstrijkje, wratjes bevriezen, geneesmiddelenvoorschrift, … worden best een week van te voren gepland.

 • Wat is een Haio?

  Een huisarts-in-opleiding is reeds afgestudeerd aan de universiteit en als arts gediplomeerd. Gedurende 3 jaar moet de haio zich specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Dit doet hij in een erkende opleidingspraktijk. De haio ziet zelf patiënten. Echter alles wat de haio doet bespreekt hij met de praktijkopleider, uw huisarts. Dagelijks is er overleg en brengt de haio verslag uit over zijn werkzaamheden. Zo blijft uw huisarts dus altijd op de hoogte van alles wat er voor uw gezondheid gebeurt. Als u dat wenst kan u altijd bij uw eigen huisarts terecht.

 • Voor wat kan je allemaal terecht bij de huisarts?

  Ons takenpakket

  Je huisarts…

  • Weet raad bij al je gezondheidsproblemen.
  • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten.
  • Onderzoekt, wanneer nodig, je hele lichaam.
  • Schrijft de noodzakelijke medicatie voor.
  • Verwijst tijdig door naar de geneesheer specialist en volgt de verslagen hiervan op.
  • Begeleidt je zwangerschap vanaf het prille begin.
  • Is bekwaam in zuigelingenraadpleging.
  • Onderzoekt en behandelt uw zieke baby en kind.
  • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties.
  • Doet op het juiste ogenblik een uitstrijkje en een borstonderzoek.
  • Adviseert de juiste pilkeuze.
  • Doet aan preventie.
  • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg.
  • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze indien nodig.
  • Bevriest wratten, verwijdert parelwratjes of een oorstop.
  • Neemt een ECG af.
  • Steunt steeds, ook in je laatste levensfase en maakt euthanasie bespreekbaar.
  • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist, kinesist, sociale diensten, psycholoog,…
  • Registreert alle gegevens in een overzichtelijk dossier.
  • Schoolt zich regelmatig bij.
  • Werkt mee aan de opleiding van studenten en jonge huisartsen.
 • Heb ik vrije keuze van arts in de groepspraktijk?

  Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met uw voorkeur.

  Indien de arts van uw keuze echter niet (meer) beschikbaar is, of in geval van urgentie, zal je voorgesteld worden een collega van de groepspraktijk te raadplegen. Er is immers één gemeenschappelijk medisch dossier dat door alle artsen van de praktijk kan geraadpleegd worden.

 • Welke tarieven worden er gehanteerd?

  De artsen van Villa Medica zijn niet-geconventioneerd en bepalen dus vrij de hoogte van hun erelonen mits rekening te houden met de deontologische regels.

 • Wat te doen bij klachten?

  Ontevreden?

  Hebt u een vervelende ervaring gehad in onze praktijk?

  Blijf er niet mee zitten, neem aub contact op met iemand van de praktijk.

  Waar mogelijk wordt er naar een oplossing gezocht.

 • Waar kan ik parkeren?

  U kan parkeren op de verschillende parkings in de omgeving (Vinkenpad, Hoek, Oostmalsesteenweg, ...).

  LET OP: parkeerschijf is verplicht!

 • Wat is "geïnformeerde toestemming" ?


  De vooruitgang in het elektronisch medisch dossier (uw dossier in onze computer) staat niet stil…

  In de toekomst zal er ook meer en meer uitwisseling van medische gegevens gebeuren vanuit uw dossier naar andere hulpverleners (bv wachtdokter, spoeddienst, apotheker,…). Deze gegevens zijn dan enkel toegankelijk voor hulpverleners die op dat moment te maken hebben met uw gezondheidstoestand. Het betreft enkel gegevens over chronische medicatie en uw medische voorgeschiedenis.

  We zijn van mening dat dit belangrijk is en uw gezondheid zeker ten goede komt.

  Als u dit niet wenst, gelieve ons dit te melden. • INFECTIES: BELANGRIJK

  Villa Medica: een veilige plaats voor patiënten.

  Om een bezoek aan Villa Medica voor jullie zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen we met aandrang om bij elke infectie een MONDMASKER op te zetten!

  Ook graag de HANDEN ONTSMETTEN bij het betreden van de praktijk.