Maak Online een
afspraak

Hoek 15-17 - 2310 Rijkevorsel
03 314 99 88

Nuttige info

Nuttige info

villa medica

NOODNUMMERS

Ambulance – Brandweer: tel 112

Politie: tel 101

Het nummer dat je belt bij vragen over geweld: tel 1712 (www.1712.be)

Vertrouwenscentrum kindermishandeling: tel 0800 970 79 (www.kindermishandeling.be)

Meldpunt bejaardenmishandeling: tel 078 15 15 70 (www.meldpuntouderenmishandeling.be)

Antigifcentrum: tel 070 245 245 (www.poisoncentre.be)

Veilig vrijenlijn: de aids en soatelefoon: tel 078 15 15 15 (www.sensoa.be)

Kankerfoon: tel 0800 15 802 (www.kanker.be)

Brandwondencentrum: tel 02 268 62 00 (www.brandwonden.be)

Anonieme Alcoholisten: tel 03 239 14 15 (www.aavlaanderen.org)

Druglijn: tel 078 15 10 20 (www.druglijn.be)

Tele-onthaal: Levensmoeilijkheden? Praten is de eerste stap: tel 106 (www.tele-onthaal.be)

Teleblok: info en chat voor studenten: tel 0800 13 144 (www.teleblok.be)

Zelfmoordpreventie: tel 1813 (www.preventiezelfdoding.be)

Awel: de vroegere kinder-en jongerentelefoon: tel 102 (www.102.be)

Rode Kruis: voor niet-dringend ziekenvervoer: tel 105 (www.rodekruis.be)

Lokale wachtdienst: 014 410 410 (www.wachtpost.be)